Du är nu vid innehållet

Drönar- och markfilm

Publicerad: 16 september, 2020

Som vi tidigare informerat om kommer vi under året utföra drönarflygningar för att filma våra kvartersområden. Filmerna är tänkta till publicering på vår hemsida och sociala medier för att på ett visuellt sätt kunna visa upp de olika områden vi erbjuder bostäder i.

Flygningarna kommer ske under dagtid med erforderliga tillstånd. Även filmning i marknivå kan förekomma. Skulle inspelat material innehålla identifierbara personer kommer det inte publiceras.

Filmningarna är nu i sitt slutskede och beräknas vara klara under oktober.