Du är nu vid innehållet

Varför startar inte min torktumlare?

  • Kontrollera först att luckan är ordentligt stängd.
  • Kondensbehållaren behöver tömmas på vatten och det kan ta upp till 5 min innan maskinen startar igen efter att behållaren är tömd.

Startar inte torktumlaren trots tömningen kan du göra en felanmälan till oss. Om det visas en felkod på skärmen (t.ex. E10) får du gärna skriva det i ditt ärende.