Du är nu vid innehållet

Varför måste jag ha tre månaders uppsägningstid när det är många som söker bostad?

Enligt hyreslagen har du tre (3) månaders uppsägningstid, förutom vid ungdomsbostad, dödsbo, rivningskontrakt eller flytt till särskilt boende, då en (1) månad gäller.

Om du och tillträdande kund kommer överens om en inflyttning minst en månad tidigare än ordinarie tillträdesdatum lämnar ni en ansökan om att tidigarelägga bostadsavtalet, blanketten hittar du här.

Många som söker ny bostad har oftast en uppsägningstid för sitt nuvarande boende och har därför inte alltid möjlighet att flytta in tidigare.