Du är nu vid innehållet

Vad är 12-månadershyra?

Det innebär att du betalar hyra 12 månader om året, även under sommaren.