Du är nu vid innehållet

Mitt kylskåp fungerar inte, vad gör jag?

  • Kontrollera om belysningen i kylskåpet eller frysen fungerar. Om lamporna inte lyser kollar du om säkringen har slagit ut.
  • Har automatsäkringen fallit ner trycker du upp den igen, alternativt byter ut proppen om du har utbytbara säkringar, och kollar sen om belysningen fungerar.

Fungerar inte belysningen efter att du tryckt upp/bytt ut säkringen eller om säkringen inte har slagit ut alls, kontaktar du kundservice under dagtid eller vår jour utanför våra öppettider. Kontaktuppgifter hittar du här.