Du är nu vid innehållet

Min spis fungerar inte, vad gör jag?

Innan du lägger en felanmälen finns det några saker du själv behöver kontrollera.

Barnlåset
De allra flesta spisar har ett barnlås som är lätt att råka komma åt, vanligtvis är det en lås-symbol på spisvredet som du behöver trycka in och sen vrida runt. Om ugnen blir varm men inte spisplattorna är barnlåset den vanligast förekommande orsaken. Exempelbilder på barnlås:
barnlås1.jpg barnlås2.jpg

Säkringar/jordfelsbrytare
Kolla i ditt säkringsskåp om automatsäkringen för spisen har fallit ner, i så fall trycker du upp den alternativt byter ut säkringen om du har proppar. Har jordfelsbrytaren slagit ut trycker du upp även den. Är det spisen som löser ut säkringen kan du låta den vara nere och bara fälla upp jordfelsbrytaren, kontakta sen kundservice under dagtid eller vår jour utanför våra öppettider.

Exempelbild: Jordfelsbrytaren sitter här ovanför nr 3 och automatsäkringar mellan nr 7-14.
Automatsäkringar.jpg

Exempelbild: Säkringar du byter ut (proppar) sitter här mellan nr 1-7 och huvudströmbrytaren mellan nr 8 och 15.
Säkringar.jpg

Spistimer
Har du en spistimer behöver du kolla så den är påslagen.

Spisvreden
Kontrollera så spisvreden sitter på rätt plats, ibland sätts de tillbaka på fel plats av misstag vid rengöring.

Om allt är som det ska när du kollat igenom detta och hela spisen är ur funktion kontaktar du kundservice under dagtid eller vår jour utanför våra öppettider. Är endast en platta ur funktion gör du en felanmälan via Mina sidor.