Du är nu vid innehållet

Har jag tre månaders uppsägningstid fast jag flyttar inom Kalmarhem?

Ja, du har alltid tre (3) månaders uppsägning enligt hyreslagen. För ungdomsbostad, dödsbo, rivningskontrakt eller vid flytt till särskilt boende gäller en (1) månad.

Ditt bostadsavtal sägs inte upp automatiskt utan du behöver själv inkomma med din uppsägning. Våra blanketter hittar du här.