Du är nu vid innehållet

Frysen isar igen, vad gör jag?

En frys bör hålla en temperatur på ca -18 grader.

  • Kontrollera först så dörren sluter tätt, ibland kan tätningslisten torka ut och behöver då bytas.
  • Se även till att fryslådorna är ordentligt intryckta.

Behöver listen bytas ut eller om felet inte beror på tätningslisten gör du en felanmälan till oss, så hjälper vi dig!