Du är nu vid innehållet

Får jag installera en diskmaskin?

Du får installera en diskmaskin i din bostad om el, vatten och avlopp är förberett och om arbetet utförs fackmannamässigt.

Tänk på att du inte för göra någon åverkan i samband med installationen och att arbetet ska kunna återställas när du flyttar. Du är själv ansvarig för skötsel och underhåll av diskmaskinen.