Underhållsprojekt

Kalmar växer, nya bostäder reser sig i och utanför staden och Kalmarhem är en av flera aktörer som bygger nytt. Vi är glada att producera nya bostäder men vill passa på att slå ett slag för vårt arbete med att underhålla de vi redan har.

Under ett års tid genomför vi ca 120-160 underhållsprojekt av varierad storlek. Dessa kan gälla allt av vikt för dig som bor i våra bostadsområden – trygghet och säkerhet, fastigheternas standard eller åtgärder som främjar vår energibesparing. UTÖVER detta tillkommer de ”invändiga underhållsåtgärderna” – det vill säga de som görs inne i lägenheterna och som du som kund brukar tycka är särskilt viktiga för just din vardag. Till exempel byter vi under ett år ungefär 750 vitvaror, 250 kök får nya köksluckor eller bänkskivor, 1 400 rum får nya tapeter eller golvmattor.

Alla våra fastigheter har en underhållsplan som löper över hela dess livslängd. Den är ett resultat av en såväl bred som djup bolagsövergripande kunskap, kontinuerliga mätningar som berättar ”hur fastigheten mår”, analyser av hur olika faktorer påverkar varandra och i slutändan pricksäkra åtgärder utifrån Kalmarhems uppdrag. För oss är det otroligt viktigt att underhålla våra fastigheter och boendemiljöer. Här informerar vi om projekten som är på gång.

Pågående arbeten

Utemiljöprojekt, kv. Konvaljen

Planerad start 19 oktober 2019 / Beräknas klart 1 oktober 2020

Utemiljöprojekt i kv. Konvaljen, pågår under oktober 2019 – oktober 2020. Läs mer här!

Utemiljöprojekt, kv. Fältet

Planerad start 1 oktober 2019 / Beräknas klart 1 oktober 2020

Utemiljöprojekt i kvarteret Fältet pågår under oktober 2019 – oktober 2020. Läs mer här!

Fönsterbyte kv. Kämpaleken 1, 2, 3

Planerad start 13 januari 2020 / Beräknas klart 1 december 2020

Fönsterbyte i kvarteret Kämpaleken 1, 2, 3. Påbörjas under tidig vår 2020 och förväntas pågå till december 2020.

Fönsterbyte och nya entrétak, kv. Pilträdet

Planerad start 13 januari 2020 / Beräknas klart 1 maj 2020

Fönsterbyte och nya entrétak. Arbetet påbörjas under tidig vår 2020.