Underhållsprojekt

Kalmar växer, nya bostäder reser sig i och utanför staden och Kalmarhem är en av flera aktörer som bygger nytt. Vi är glada att producera nya bostäder, men det är samtidigt otroligt viktigt för oss att underhålla våra befintliga fastigheter och boendemiljöer.

Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt kvarter. Om du bor i ett kvarter där vi planerar att genomföra underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan utförandet.

Våra vanligaste underhållsarbeten är dörrbyte, fasadrenovering, fönsterbyte, injustering av värme och ventilation samt stambyte. Klicka dig in på respektive sida för att läsa vad underhållsprojektet innebär och hur det brukar gå till.

Pågående arbeten

Bergkristallen 2

Planerad start 9 januari 2023 / Beräknas klart 16 juni 2023

Under vintern/våren 2023 installerar vi nya hissar på Arrheniusgatan 14, 16, 18, 20, 22, 24 och 26. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Kv. Kämpaleken 1 – Renovering av tvättstugor

Planerad start 22 augusti 2022 / Beräknas klart 15 oktober 2022

Under hösten 2022 renoverar vi tvättstugorna till Adelgatan 6-16. I samband med renoveringen inför vi självdoserande tvättmaskiner där en avgift per startad maskin debiteras i efterhand på din hyresavi, som en ersättning för tvättmedlet. Dina tvättmöjligheter kommer inte påverkas under tiden arbetet pågår.

Kv. Kölby 11:2 – Dörrbyte

Planerad start 1 september 2022

Med start hösten 2022 kommer vi byta förråd- och lägenhetsdörrar på Tunnbindarevägen 8-40. Dörrbytet medför en hyresförändring, läs mer om aktuella priser här.

Kv. Häggen 8 – Ombyggnation av studentbostäder

Planerad start 2 juni 2025

Under 2025 planerar vi en ombyggnation för studentbostäder på Bremergatan 19-25. Studentbostäderna byggs om till vanliga bostäder. Från och med augusti 2022 skrivs därför så kallade rivningskontrakt på dessa adresser. Du behöver i god tid innan planerad byggstart hitta en ersättningsbostad på egen hand.

Kv. Smältardrängen 1 – Installation av fjärrvärme

Planerad start 30 mars 2022 / Beräknas klart 30 september 2022

Under 2022 installerar vi fjärrvärme till Gudmunds väg 2-118. När projektet är slutfört påbörjar vi under 2023 ett utemiljöprojekt för att återställa och förbättra utemiljön i kvarteret.

Kv. Tegelslagaren 1 – Ombyggnation av bostäder

Planerad start 1 juli 2022 / Beräknas klart 31 december 2025

Under 2022-2025 gör vi omfattande renoveringar i kvarteret. Planerade utvändiga arbeten är bland annat byte av tak, fasad, fönster och ytterdörrar. I bostäderna renoverar vi badrum och kök samt byter vattenledningar, radiatorer, ventilationssystem och elcentraler. Vi kommer även renovera tvättstugorna och garage. Ombyggnationen medför en hyresförändring som just nu förhandlas fram med Hyresgästföreningen.

Kv. Lunden 1 – Fönsterbyte och energioptimering

Planerad start 2 maj 2022 / Beräknas klart 10 februari 2023

Med start våren 2022 utför vi fönsterbyten och energioptimering i kvarteret. I samband med detta byter vi balkongtak, handdukstorkar, källardörrar samt rustar upp entrépartier och trappräcken. Fönsterbytet medför en hyresförändring, läs mer om aktuella priser här.

iLOQ – ett digitalt nyckelsystem

Planerad start 30 september 2021 / Beräknas klart 8 mars 2024

Som en del av Kalmarhems trygghetsarbete kommer vi under 2021-2024 byta ut de mekaniska låscylindrarna till digitala cylindrar från iLOQ. Digitala nyckelsystem har flera fördelar men det viktigaste är framför allt säkerheten och tryggheten det bidrar till för dig som boende. Eftersom projektet pågår under en lång tid kommer du som bor hos oss få information i god tid innan vi byter nyckelsystem i ditt kvarter.

Kv. Vecklaren 11 – Ombyggnation av studentbostäder

Planerad start 1 augusti 2022 / Beräknas klart 30 juni 2024

Under 2022-2024 planerar vi en ombyggnation för studentbostäder på Timmermansgatan 42A-D. Studentbostäderna byggs om till vanliga bostäder på 3 rum och kök och enstaka 4 rum och kök. I samband med renoveringen ser vi över cykelförvaring, umgängesytor på gården och skapar en tryggare utemiljö med bland annat bättre belysning. Från och med våren 2022 skrivs därför så kallade rivningskontrakt på denna adress.

Kv. Tumlaren 1 – Fönsterbyte, tak- och fasadrenovering

Planerad start 4 april 2022 / Beräknas klart 30 september 2022

Under 2022 utför vi fönsterbyten på Tolvmannagatan 2-8. I samband med detta byts en del radiatorer ut och vi byter även entrédörrar, yttertak samt målar om fasaden. Fönsterbytet medför en hyresförändring, läs mer om aktuella priser här.

Kv. Konvaljen 1 – Hissbyte

Planerad start 22 augusti 2022 / Beräknas klart 16 december 2022

Under hösten/vintern 2022 installerar vi nya hissar på Stensbergsvägen 13, 17, 21 och 23. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 5 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Kv. Korsnäbben 24 – Ombyggnation av studentbostäder

Planerad start 1 juli 2022 / Beräknas klart 31 mars 2023

Under 2022-2023 planerar vi en ombyggnation för studentbostäder på Nygatan 29A-B. Studentbostäderna byggs om till vanliga bostäder på 4 rum och kök och enstaka 1 rum och kök. Från och med juli 2021 skrivs därför så kallade rivningskontrakt med sista hyresdatum 2022-06-30, därefter påbörjas ombyggnationen. Du behöver i god tid innan dess hitta en ersättningsbostad på egen hand.