Underhållsprojekt

Kalmar växer, nya bostäder reser sig i och utanför staden och Kalmarhem är en av flera aktörer som bygger nytt. Vi är glada att producera nya bostäder men vill passa på att slå ett slag för vårt arbete med att underhålla de vi redan har.

Under ett års tid genomför vi ca 120-160 underhållsprojekt av varierad storlek. Dessa kan gälla allt av vikt för dig som bor i våra bostadsområden – trygghet och säkerhet, fastigheternas standard eller åtgärder som främjar vår energibesparing. UTÖVER detta tillkommer de ”invändiga underhållsåtgärderna” – det vill säga de som görs inne i lägenheterna och som du som kund brukar tycka är särskilt viktiga för just din vardag. Till exempel byter vi under ett år ungefär 750 vitvaror, 250 kök får nya köksluckor eller bänkskivor, 1 400 rum får nya tapeter eller golvmattor.

Alla våra fastigheter har en underhållsplan som löper över hela dess livslängd. Den är ett resultat av en såväl bred som djup bolagsövergripande kunskap, kontinuerliga mätningar som berättar ”hur fastigheten mår”, analyser av hur olika faktorer påverkar varandra och i slutändan pricksäkra åtgärder utifrån Kalmarhems uppdrag. För oss är det otroligt viktigt att underhålla våra fastigheter och boendemiljöer. Här informerar vi om projekten som är på gång.

Pågående arbeten

Ny parkeringsplats Ledungsvägen

Planerad start 24 augusti 2020 / Beräknas klart 12 april 2021

Intill Ledungsvägen bygger vi en ny parkeringsplats med ca 130 p-platser.

Uppgradering av bredband Marmorn & Porfyren

Planerad start 28 augusti 2020 / Beräknas klart 31 december 2020

Under hösten kommer vi utföra mätningar och uppgraderingar av bredbandsnätet som ansluter ert hushåll till Telenors tjänster. Detta för att klara framtiden med ökad kapacitet i nätet.

 

Arbetet kommer utföras av Transtema Network Services. Personalen har en synlig ID06-bricka samt arbetskläder med Transtema Network Services logotype på.

 

Fortlöpande information om uppgraderingen kommer kommuniceras riktat till de hushåll som omfattas.