Underhållsprojekt

Kalmar växer, nya bostäder reser sig i och utanför staden och Kalmarhem är en av flera aktörer som bygger nytt. Vi är glada att producera nya bostäder, men det är samtidigt otroligt viktigt för oss att underhålla våra befintliga fastigheter och boendemiljöer.

Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt kvarter. Om du bor i ett kvarter där vi planerar att genomföra underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan utförandet.

Här kan du läsa om aktuella och planerade underhållsprojekt för 2021

Vi bygger om våra tvättstugor
Under året kommer 25 av våra tvättstugor byggas om och rustas upp för en trevligare tvättstund för boende i bland annat kvarteren Muren, Smältardrängen, Fältet, Hajen och Borgmästaren.

Ommålning fasader
Duvan, Handelsboden, Svärdet 2 och Muren kommer under året att få uppfräschade fasader i form av ommålning. I kvarteret Sarven kommer vi att tilläggsisolera fasaden, vilket vi genomför för att få ett jämnare inomhusklimat och för att minska energiförbrukningen.

Energioptimerade värmesystem och nya fönster
I kvarteren Svärdet 2, Lunden 1 och Tumlaren 1 kommer vi energioptimera värmesystemen, vilket vi gör för att effektivisera fastigheternas energianvändning. Här kommer vi också att genomföra fönsterbyte.

Fräscha trapphus
I kvarteret Konvaljen 1 målar vi om trapphusen och byter ut trappräcken för ett ge ett mer välkomnande intryck. Ny belysning kommer också att installeras.

Nya badrum
I kvarteren Tegelslagaren och Konvaljen 1 (Blåkulla) kommer badrummen att renoveras och få nya ytskikt, nytt porslin och nya vitvaror.

Trygga säkerhetsdörrar
Nya säkerhetsdörrar installeras i kvarteret Konvaljen 1.

Fler parkeringsplatser
I vår Kundbarometer ser vi att boende i kvarteret Kungsljuset tycker att det finns för få parkeringsplatser och vi kommer därför tillskapa nya parkeringsplatser ut med Lasarettsvägen under året.

Vad gör vi mer?
Vi har en hel del planerade underhållsarbeten i vår underhållsplanering som sträcker sig över flera år. Planeringen innefattar såväl mindre som större arbeten. Under ett år byter vi exempelvis ut ca 750 vitvaror, 250 kök får nya köksluckor eller bänkskivor och 1400 rum får nya tapeter och/eller nytt golv. Mer information om våra underhållsprojekt kommer att uppdateras här.

Listan över årets underhållsprojekt är skriven med reservation om förändring.

Pågående arbeten

Renovering av tvättstugor

Planerad start 22 juni 2021 / Beräknas klart 21 september 2021

Under sommaren 2021 renoverar vi samtliga tre tvättstugor i kvarteret Havren 1, där vi även inför självdoserande tvättmaskiner i etapper mellan 22 juni-21 sept.

Fönsterbyte, tak- och fasadrenovering

Planerad start 1 september 2021 / Beräknas klart 31 december 2021

Med start i höst 2021 kommer vi i kvarteret Tumlaren 1 utföra fönsterbyte. I samband med detta byts en del radiatorer ut och vi byter även yttertak och målar om fasaden.

Hissbyte

Planerad start 1 november 2021 / Beräknas klart 21 december 2021

I höst/vinter 2021 kommer vi installera nya hissar på Stensbergsvägen 15 och 19. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 6 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Ombyggnation av studentbostäder

Planerad start 1 juli 2022 / Beräknas klart 31 december 2022

Under 2022 planerar vi en ombyggnation för studentbostäder i kvarteret Korsnäbben 24 (Nygatan 29A-B). Studentbostäderna omvandlas till vanliga bostäder på 4 rum och kök och enstaka 1 rum och kök. Renoveringen omfattar nya ytskikt, egen tvättutrustning, en tryggare innergård med mer belysning och bättre cykelförvaring. Från och med juli 2021 skrivs därför s.k. rivningskontrakt på denna adress.

Fönsterbyte, fasadrenovering och energioptimering

Planerad start 7 juni 2021 / Beräknas klart 30 november 2021

I kvarteret Svärdet 2 kommer vi under hösten utföra fönsterbyte, fasadrenovering och en energioptimering av fastigheten. Det innebär att vi bland annat byter delar av värmesystemet, fläktaggregat på vinden och samtliga fönster och fönsterdörrar i bostäderna. Vi rustar upp balkonger och fasad som tvättas och målas. Samtliga yttre källardörrar ersätts med nya och på Adelgatan 4C-E monterar vi även nya entrédörrar. Under våren utför vi förberedande vvs-arbete i källaren.

Upprustning av utemiljön

Planerad start 17 maj 2021 / Beräknas klart 11 oktober 2021

I kvarteret Häggen skapar vi en trivsam utemiljö med pergola, lek för mindre barn, cykelställ under tak och härliga ytor för umgänge. I projektet ingår även renovering av befintligt garage.