Underhållsprojekt

Kalmar växer, nya bostäder reser sig i och utanför staden och Kalmarhem är en av flera aktörer som bygger nytt. Vi är glada att producera nya bostäder, men det är samtidigt otroligt viktigt för oss att underhålla våra befintliga fastigheter och boendemiljöer.

Vår ambition är alltid att du som boende ska känna dig välinformerad i samband med att vi genomför underhållsåtgärder i ditt kvarter. Om du bor i ett kvarter där vi planerar att genomföra underhållsåtgärder kommer du att få mer detaljerad information från oss i god tid innan utförandet.

Våra vanligaste underhållsarbeten är dörrbyte, fasadrenovering, fönsterbyte, injustering av värme och ventilation samt stambyte. Klicka dig in på respektive sida för att läsa vad underhållsprojektet innebär och hur det brukar gå till.

Här kan du läsa om aktuella och planerade underhållsprojekt för 2021

Vi bygger om våra tvättstugor
Under året kommer 25 av våra tvättstugor byggas om och rustas upp för en trevligare tvättstund för boende i bland annat kvarteren Muren, Smältardrängen, Fältet, Hajen och Borgmästaren.

Ommålning fasader
Duvan, Handelsboden, Svärdet 2 och Muren kommer under året att få uppfräschade fasader i form av ommålning. I kvarteret Sarven kommer vi att tilläggsisolera fasaden, vilket vi genomför för att få ett jämnare inomhusklimat och för att minska energiförbrukningen.

Energioptimerade värmesystem och nya fönster
I kvarteren Svärdet 2, Lunden 1 och Tumlaren 1 kommer vi energioptimera värmesystemen, vilket vi gör för att effektivisera fastigheternas energianvändning. Här kommer vi också att genomföra fönsterbyte.

Fräscha trapphus
I kvarteret Konvaljen 1 målar vi om trapphusen och byter ut trappräcken för ett ge ett mer välkomnande intryck. Ny belysning kommer också att installeras.

Nya badrum
I kvarteren Tegelslagaren och Konvaljen 1 (Blåkulla) kommer badrummen att renoveras och få nya ytskikt, nytt porslin och nya vitvaror.

Trygga säkerhetsdörrar
Nya säkerhetsdörrar installeras i kvarteret Konvaljen 1.

Fler parkeringsplatser
I vår Kundbarometer ser vi att boende i kvarteret Kungsljuset tycker att det finns för få parkeringsplatser och vi kommer därför tillskapa nya parkeringsplatser ut med Lasarettsvägen under året.

Vad gör vi mer?
Vi har en hel del planerade underhållsarbeten i vår underhållsplanering som sträcker sig över flera år. Planeringen innefattar såväl mindre som större arbeten. Under ett år byter vi exempelvis ut ca 750 vitvaror, 250 kök får nya köksluckor eller bänkskivor och 1400 rum får nya tapeter och/eller nytt golv. Mer information om våra underhållsprojekt kommer att uppdateras här.

Listan över årets underhållsprojekt är skriven med reservation om förändring.

Pågående arbeten

Kv. Tegelslagaren – Fiberinstallation

Planerad start 3 november 2021 / Beräknas klart 11 november 2021

I början av november installerar vi fiber på Cronstrands väg. Installationen tar ca 2-3 timmar per bostad och i samband med detta monteras ett nytt uttag upp i vardagsrummet i närheten av ett eluttag.

 

Kv. Porfyren 1 – Renovering av tvättstuga

Planerad start 1 november 2021 / Beräknas klart 10 december 2021

Under hösten/vintern 2021 renoverar vi tvättstugan till Två bröders väg 1-35 och Smålands lejons väg 1-35. I samband med renoveringen inför vi självdoserande tvättmaskiner där en avgift per startad maskin debiteras i efterhand på din hyresavi, som en ersättning för tvättmedlet. Dina tvättmöjligheter kommer inte påverkas under tiden arbetet pågår.

Kv. Marmorn 1 – Renovering av tvättstuga

Planerad start 1 november 2021 / Beräknas klart 10 december 2021

Under hösten/vintern 2021 renoverar vi tvättstugan till Två bröders väg 1-35 och Smålands lejons väg 1-35. I samband med renoveringen inför vi självdoserande tvättmaskiner där en avgift per startad maskin debiteras i efterhand på din hyresavi, som en ersättning för tvättmedlet. Dina tvättmöjligheter kommer inte påverkas under tiden arbetet pågår.

Kv. Bergkristallen 2 – Upprustning av utemiljön

Planerad start 4 oktober 2021 / Beräknas klart 4 april 2022

I kvarteret Bergkristallen 2 fortsätter arbetet med upprustningen av utemiljön. Vi kommer bland annat att förbättra den utvändiga belysningen, utöka möjligheterna för cykelparkering under tak, ny sophantering och en ny väg som underlättar för uppställning av fordon från räddningstjänst och Kretslopp sydost.

Produktionen beräknas pågå från oktober 2021 till våren 2022.

Kv. Sarven 1 – Renovering av tvättstugor

Planerad start 27 september 2021 / Beräknas klart 25 februari 2022

Under hösten 2021/vintern 2022 renoverar vi tvättstugorna till Fogdegatan 6 och Kämnärsgatan 5. I samband med renoveringen inför vi självdoserande tvättmaskiner där en avgift per startad maskin debiteras i efterhand på din hyresavi, som en ersättning för tvättmedlet. Dina tvättmöjligheter kommer inte påverkas under tiden arbetet pågår.

Kv. Sjötungan 1-2 – Renovering av tvättstugor

Planerad start 27 september 2021 / Beräknas klart 25 februari 2022

Under hösten 2021/vintern 2022 renoverar vi tvättstugorna till Fogdegatan 2-4, Kämnärsgatan 1-3 och Magistratsgatan 11. I samband med renoveringen inför vi självdoserande tvättmaskiner där en avgift per startad maskin debiteras i efterhand på din hyresavi, som en ersättning för tvättmedlet. Dina tvättmöjligheter kommer inte påverkas under tiden arbetet pågår.

Kv. Tumlaren 1 – Fönsterbyte, tak- och fasadrenovering

Planerad start 1 oktober 2021 / Beräknas klart 30 april 2022

Med start vintern 2021/2022 utför vi fönsterbyten på Tolvmannagatan 2-8. I samband med detta byts en del radiatorer ut och vi byter även yttertak och målar om fasaden.

Kv. Konvaljen 1 – Hissbyte

Planerad start 15 november 2021 / Beräknas klart 18 februari 2022

Under vintern 2021/2022 installerar vi nya hissar på Stensbergsvägen 15 och 19. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under 6 veckor. Vi säkerställer självklart en funktionell vardag även tillfälligt utan hiss.

Kv. Korsnäbben 24 – Ombyggnation av studentbostäder

Planerad start 1 juli 2022 / Beräknas klart 31 december 2022

Under 2022 planerar vi en ombyggnation för studentbostäder på Nygatan 29A-B. Studentbostäderna byggs om till vanliga bostäder på 4 rum och kök och enstaka 1 rum och kök. Renoveringen omfattar nya ytskikt, egen tvättutrustning, en tryggare innergård med mer belysning och bättre cykelförvaring. Från och med juli 2021 skrivs därför s.k. rivningskontrakt på denna adress.

Kv. Svärdet 2 – Fönsterbyte, fasadrenovering och energioptimering

Planerad start 7 juni 2021 / Beräknas klart 30 november 2021

På Adelgatan 4A-E utför vi fönsterbyte, fasadrenovering och en energioptimering av fastigheten. Det innebär att vi bland annat byter delar av värmesystemet, fläktaggregat på vinden och samtliga fönster och fönsterdörrar i bostäderna. Vi rustar upp balkonger och fasad som tvättas och målas. Samtliga yttre källardörrar ersätts med nya och på Adelgatan 4C-E monterar vi även nya entrédörrar. Under våren gör vi förberedande vvs-arbete i källaren.