Du är nu vid innehållet

Tegelslagaren

Nu är det dags för renovering på Cronstrands väg 1 – 63, kvarteret Tegelslagaren i Smedby. Totalt renoveras 60 bostäder med storlekar från 1 till 4 rum och kök. Renoveringen innefattar åtgärder i bostaden men också i fastigheten, gemensamma utrymmen och kringliggande utemiljö. Underhållsprojektet kommer att pågå under 2022 – 2025.

Varför renoverar vi?

  • För att skapa en trevlig boendemiljö för dig som kund 
  • Vår kundundersökning visar att det finns ett behov av förbättrad ventilation, ökad standard i badrum samt kök och bättre underhåll 
  • Vi behöver underhålla våra hus för att ha välmående fastigheter 

Preliminär tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under tidens gång.

År 2023 Cronstrands väg 1-6, 8-9, 16-19, 23, 27, 33, 43, 47
År 2024 Cronstrands väg 7, 10-13, 15, 29-30, 49-50
År 2025 Cronstrands väg 34, 43-46, 51-63 samt tvättstugor och garage

Mer information

Hyra och medgivande

Under renoveringen

Åtgärder vid renoveringen

Efter renoveringen