Du är nu vid innehållet

Skivlingen 1, 3

Under sommaren, hösten och vintern 2023 kommer vi tillsammans med ALT Hiss att installera nya hissar på Silkeborgsgatan 7-9 A, B och C. Arbetet innebär att hissen i respektive hus kommer vara avstängd under fem veckor.

Arbetstider är 07.00- 16.00*.

* Under de två första veckorna sker rivning vilket innebär att ljudnivån kan vara högre än resterande veckor av renoveringen. Arbete kan då förekomma fram till kl. 20.00.

På varje våningsplan kommer en yta kring hissen att spärras av samtidigt som fallskydd monteras.

Preliminär tidplan

Adress Vecka
Silkesborgsgatan 7A v. 33 – 37
Silkesborgsgatan 9A v. 35 – 39
Silkesborgsgatan 7B v. 38 – 42
Silkesborgsgatan 9B v. 40 – 44
Silkesborgsgatan 7C v. 43 – 47
Silkesborgsgatan 9C v. 45 – 49

Vad innebär det för mig under tiden ni renoverar i mitt hus?

Under renoveringen finns det några saker som kan vara bra för dig att veta.

  • Trygghets- och larmcentralen i Kalmar, Kalmar länstrafik är informerade om renoveringen.
  • Vi inför extra tillsyn av städning i trapphus och entré under renoveringsperioden.
  • Morgontidningar levereras precis som vanligt upp till varje våningsplan.
  • Det kommer att finnas vilobänkar på varje våningsplan.
  • Vid beställning av matkasse online har de flesta matkedjor hemkörning, men stäm gärna av så att de även erbjuder uppbärning i trapphus.
  • Sopor får inte förvaras på balkong eller i trapphus utan ska sorteras i miljöhuset, precis som vanligt.
  • Vid behov av extra tvättpass kan du kontakta kundservice, så hjälper vi dig med det.

Vid akuta händelser

Under renoveringsperioden kan det uppstå situationer som kan kännas svårbedömda om fastighetsjouren ska kontaktas eller inte, exempelvis vid akut behov att ta dig upp/ner i trapphuset.

Vid osäkerhet ber vi dig att ringa vår fastighetsjour, så vi tillsammans med trygghets- och larmcentralen kan bedöma utryckningsbehovet för varje enskilt ärende.