Du är nu vid innehållet

Uppsägning och utflyttning

Är du inte student längre?

För att bo i våra studentbostäder måste du vara aktiv heltidsstudent vid Linnéuniversitetet med studieort Kalmar, Växjö eller distans. Vid avslutade studier ska ditt studentboende därför sägas upp*. Planerar du att bo kvar i Kalmar kan du söka en vanlig bostad hos oss. Din boendetid räknas då som köpoäng. Om du blir sjukskriven, föräldraledig eller tar studieuppehåll har du möjlighet att behålla ditt studentboende under en viss tid. Det är då viktigt att du kontaktar Kalmarhem för mer information. *Studentbostäder som sägs upp den 1/3 eller senare publiceras till höstens studentbostadsgaranti. Studentbostäder som sägs upp 1/11 eller senare publiceras till vårens Studentbostadsgaranti.

Uppsägning

Vi behöver få in en komplett ifylld och signerad uppsägningsblankett för studentbostad, blanketten hittar du här. Blanketten måste skrivas ut och signeras för hand men du kan sen välja att antingen posta, fota och mejla in eller lämna blanketten till oss i Bobutiken. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den månad du säger upp bostaden och sedan tre (3) kalendermånader framåt. Har du kommit överens med inflyttande kund om en tidigare nyckelutlämning krävs en fullmakt. Blanketten för tidigare nyckelutlämning hittar du här. Bostaden ska vara i så bra skick som möjligt när du flyttar ut. Om flyttstädningen inte är godkänd riskerar du att få betala den kostnad som uppstår då vi måste anlita ett städföretag. Checklista vid flyttstädning Checklist for moving cleaning

Inlämning av nycklar

Samtliga nycklar, passerbrickor, parkeringskort och tvättlås lämnar du till vår kundservice i Bobutiken på Larmtorget 3, senast kl. 12.00 första vardagen efter att bostadsavtalet gått ut. Saknas en nyckel blir du skyldig att betala för ett cylinderbyte, så kontrollera en extra gång att alla nycklarna finns med! Även passerbrickor, parkeringskort och tvättlås som inte lämnas in i tid kommer att debiteras. Har du en iLOQ-cylinder debiteras en avgift per ej inlämnad nyckel. När du lämnar bostaden ställer du iLOQ-knappen som sitter i dörrbladet till serviceläge on.

Besiktning & visning

I samband med uppsägningen bokas en besiktning som sker, i mån av lediga tider, inom 5 arbetsdagar från det att uppsägningen behandlats av kundservice. Besiktningstiden meddelas i uppsägningsbekräftelsen du får via e-post och kommer utföras under dagtid (08.00 – 15.00) måndag-fredag. Du förväntas närvara vid besiktningen och om tiden inte passar kontaktar du Kalmarhem omgående via telefon och bokar om tiden. Bostaden behöver inte vara tömd och städad vid besiktningen, utan vi ser över bostadens skick. Du har självklart ända fram till avtalets slutdatum på dig att tömma och städa bostaden samt lämna in nycklarna. Ibland bokar besiktningsmannen även in en slutbesiktning nära inpå avtalets slutdatum, för en stickprovskontroll av städningen. I så fall kontaktas du strax efter att förbesiktningen blivit utförd. Om du uteblir från en besiktningstid debiteras du 500 kr/bokad tid. När du har sagt upp din studentbostad kan det bli aktuellt med en digital visning (eller bilder) för nya intressenter. Hyr du ut din studentbostad i andrahand är det fortfarande du som förstahandshyresgäst som ansvarar över att antingen du eller din andrahandshyresgäst håller i visning eller skickar bilder på bostaden.

Avaktivera bredbandet

Kontakta Telenor via mejladressen som du hittar här. Uppsägningstiden är en (1) månad. Du kan samtidigt fråga Telenor hur du skickar tillbaka eventuell utrustning som du hyrt.

Flyttanmälan

När du flyttar från din studentbostad behöver du folkbokföra dig på din nya bostadsadress, det gör du hos Skatteverket. Tänk även på att anmäla eftersändning i god tid hos Svensk Adressändring för att vara säker på att få din post till din nya bostad.  
Texten uppdaterades: 12 oktober, 2022