Du är nu vid innehållet

Music & Event Management

Som student vid Music & Event Management i Hultsfred omfattas du av Kalmarhems studentbostadsgaranti då Kalmar kommer vara din studieort under termin 3. Ansökningsperioden för vårterminens garanti öppnar i mitten av december, samtidigt som antagningsbeskeden för vårterminens alla program skickas ut.

Du söker själv de studentbostäder du är intresserad av på vår hemsida efter att du registrerat dig på Mina Sidor. Väljer du att söka under en pågående bostadsgaranti gäller inga köpoäng, utan du rangordnar de bostäder du söker och sen slumpas de ut med hänsyn till de rangordningar som gjorts bland alla sökande på samma bostad. För att kvalificera för garantin är det viktigt att du uppfyller det grundläggande kravet att du inte är skriven eller bor i Kalmar kommun.

Det går bra att söka studentbostad redan under termin 1 eller 2 men du kan behöva mejla oss ditt registreringsbevis eller studieintyg, det hittar du i LADOK. Söker du studentbostad utanför någon av de ordinarie perioderna för studentbostadsgarantin söker du med hjälp av dina poäng.

Du omfattas bara av bostadsgarantin en gång oavsett vilken termin du söker studentbostad och om du sökt under er garantiperiod eller med poäng. Har du fått ett erbjudande är bostadsgarantin uppfylld oavsett om du väljer att tacka Ja eller Nej.

Texten uppdaterades: 24 mars, 2020