Du är nu vid innehållet

Music & Event Management

Som student vid Music & Event Management i Hultsfred omfattas du av Kalmarhems studentbostadsgaranti då Kalmar kommer vara din studieort under termin 3-6. Ansökningsperioden inför höstterminen pågår från juli till september/oktober och inför vårterminen är ansökningsperioden från november till januari/februari.

Du söker själv de studentbostäder du är intresserad av på vår hemsida efter att du registrerat dig på Mina sidor. Väljer du att söka under en pågående bostadsgaranti gäller inga köpoäng, utan du rangordnar de bostäder du söker och sen slumpas de ut med hänsyn till de rangordningar som gjorts bland alla sökande på samma bostad.

För att kvalificera för garantin är det viktigt att du uppfyller det grundläggande kravet att du inte är skriven eller bor i Kalmar kommun. Du behöver också uppfylla våra kriterier för att bli ny kund och hyresgäst hos Kalmarhem, läs mer om våra uthyrningsregler och krav här.

Det går bra att söka studentbostad redan under termin 1 eller 2 men du kan behöva mejla oss ditt registreringsbevis eller studieintyg, det hittar du i LADOK. Söker du studentbostad utanför någon av de ordinarie perioderna för studentbostadsgarantin söker du med hjälp av dina poäng.

När vi skickar ett bostadsavtal till dig så nollställs dina köpoäng, oberoende om du sökt studentbostad hos oss på egen hand eller via studentbostadsgarantin.

Du omfattas bara av bostadsgarantin en gång oavsett vilken termin du söker studentbostad och oavsett om du sökt under en garantiperiod eller med poäng. Har du fått ett erbjudande är bostadsgarantin uppfylld oavsett om du väljer att tacka Ja eller Nej.