Du är nu vid innehållet

Vår affärsidé och vision

Vi ska möta våra kunder så att de upplever Kalmarhem som en positiv hyresvärd.

Kalmarhem ska erbjuda ett brett och hållbart utbud av hyresrätter för att alla som vill ha sin livsmiljö i Kalmar ska ges möjlighet till det. Detta gör vi genom att själva utveckla och bygga samt köpa, sälja och aktivt förvalta fastigheter. Genom att följa samhällsutvecklingen ska vi planera för våra kunders och fastigheters behov nu och i framtiden.

Genom långsiktigt stabil ekonomi säkras Kalmarhems framtid och bolagets möjligheter att ge personer med särskilda behov en bra bostad. Kalmarhem ska ha en mycket ansvarskännande, kompetent personal med  hög servicekänsla. Bolaget ska vara en bra arbetsgivare där medarbetare utvecklas och trivs samtidigt som Kalmarhem ska nå de resultat som definieras av bolagets ägare. Vi ska möta våra kunder, deras behov och därmed skapa förtroende.

Vision

VärLdsbäst i Kalmar
Tillsammans skapar vi hem för alla!
Vår verksamhet och din livsmiljö är hållbar, byggs med nytänkande och ger stolthet.

Texten uppdaterades: 21 mars, 2019