Du är nu vid innehållet

Styrelse

Kalmarhem AB ägs till hundra procent utav Kalmar kommun och har en styrelse som är tillsatt av kommunfullmäktige och speglar dess politiska sammansättning.

Styrelsen är vald 2019 t o m årsstämman 2022 och sammanträder normalt tio gånger per år.

Styrelsen består av:

Roger Holmberg, Ordförande (S)

Per-Olof Jonsson, Vice ordförande (M)

Jens Körge, Ledamot (V)

Pernilla Andersson, Ledamot (S)

Inger Henriksson, Ledamot (S)

Lennart Lindstedt, Ledamot (KD)

Lillemor Marcus Jonsson, Ledamot (SD)

Texten uppdaterades: 7 januari, 2020