Du är nu vid innehållet

Styrelse

Kalmarhem AB ägs till hundra procent utav Kalmar kommun och har en styrelse som är tillsatt av kommunfullmäktige och speglar dess politiska sammansättning.

Styrelsen är vald 2015 t o m årsstämman 2019 och sammanträder normalt tio gånger per år.

Styrelsen består av:

Roger Holmberg, Ordförande (S)

Per Dahl, Vice ordförande (M)

Lars Holmberg, Ledamot (V)

Pernilla Andersson, Ledamot (S)

Tove Jansson, Ledamot (S)

Lennart Lindstedt, Ledamot (KD)

Åke Pettersson, Ledamot (C)