Hållbarhet, en självklarhet!

Vi tar ansvar för framtiden
Du är nu vid innehållet

Ett hållbart boende

På Kalmarhem arbetar vi övergripande för en hållbar utveckling och ett hållbart boende.

Ett hållbart boende innefattar såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är grunden för all vår verksamhet inom planering, byggande och förvaltning. För dig som kund innebär detta att du ska kunna erbjudas ett boende till rimlig kostnad, i en stimulerande och trygg miljö. Detta samtidigt som vi tillsammans ska utgöra så liten belastning på miljön som möjligt.

För våra kunder har vår hållbarhetssatsning en mängd fördelar. Du som bor hos oss får en sund och trygg boendemiljö med låg miljöpåverkan. Du som vill ta miljöansvar, och kanske rent av leva klimatsmart, har goda möjligheter till det. Vi erbjuder exempelvis fastighetsnära källsortering i upp till tio fraktioner.

Men, hur arbetar vi idag för vår ett hållbart boende?

Energi

Den energin och de kilowattimmar som inte behöver användas är de mest miljövänliga, energin som vi trots allt måste köpa ska användas så effektivt som möjligt.

Det här har varit Kalmarhems ledord i vårt energiarbete idag och under de senaste åren. Det har präglats av optimering av våra fastigheters installationer för att minska behovet av köpt energi samt att använda energin så effektivt som möjligt.

2008 anslöt sig Kalmarhem till ”Skåneinitiativet”, i vilket över 100 SABO-företag nu är anslutna. Initiativets mål är att minska energibehovet med 20 % från 2007 års energianvändning fram till och med 2016. Detta mål klarade Kalmarhem under 2016. Efter 2016 hade Kalmarhem effektiviserat bort 11 GWh och totalt i Skåneinitiativet hade alla bostadsbolag tillsammans effektiviserat bort 839 GWh, vilket motsvarar hela Lunds energianvändning.

Skåneinitiativet

Vi arbetar hårt för att minska energianvändningen. Nedan ses det hur minskningen har sett ut sedan 2007, vilket är referensåret för Skåneinitiativet. Alla år är normalårskorrigerade med det Energiindex som infördes 2015, för att de ska bli jämförbara. Vårt övergripande mål är att vi ska sänka energianvändningen, mätt i kWh/m², med 35 % till och med 2025 från 2007 års nivå.

 

 

 

 

 

 

Avfall, miljörum och källsortering

Allt vi förbrukar bör gå att återanvända eller återvinna. Avfall är liksom energin definierat av Kalmarhem som en betydande miljöaspekt. Under de senare åren har det arbetats systematiskt med att öka andelen sorterat avfall och samtidigt minska ökningen av det osorterade avfallet.

Detta har gjorts genom att samtliga sopnedkast i trapphus är igenstängda och kunderna istället erbjuds fastighetsnära avfallssortering i särskilda miljörum. Upp till tio olika fraktioner finns i majoriteten av våra fastigheter och vi har en kontinuerlig översyn av antal kärl, storlek på kärl och hämtningsintervall i våra miljörum.

För att spara på jordens resurser är det viktigt att vi återvinner så mycket av vårt avfall som möjligt. Därför ger Kalmarhem alla hyresgäster möjlighet att källsortera. Visste du att matavfallet som mals ner blir till biogas, som driver våra Kalmarhem fordon och länets bussar? Restavfallet blir till avfallsbränsle som ersätter fossilt kol inom cementindustrin på Öland.

Fordon

Våra interna transporter är en betydande miljöaspekt och vi arbetar ständigt för att minska våra resor och att göra dem mer miljövänliga. Av våra totalt 32 bilar drivs 26 av biogas, tre på el och tre på diesel. Vi jobbar hårt för att bli helt oberoende av fossila bränslen och vårt mål är att nå dit senast år 2020.

 

Texten uppdaterades: 9 december, 2018