Du är nu vid innehållet

Styrelse

Styrelsen är vald 2023 t o m årsstämman 2026 och sammanträder normalt tio gånger per år.

Styrelsen består av:

Jeanette Schwartz
Ordförande (S)

Lennart Lindstedt
Vice ordförande (KD)

Alexander Nilsson
Ledamot (S)

Wilma Celander
Ledamot (S)

Mats Eliasson
Ledamot (M)

Lillemor Marcus Jonsson
Ledamot (SD)

Jens Körge
Ledamot (V)