Du är nu vid innehållet

Styrelse

Styrelsen är vald 2023 t o m årsstämman 2026 och sammanträder normalt tio gånger per år.

Styrelsen består av:

Maia Dahlberg
Ordförande (S)

Lennart Lindstedt
Vice ordförande (KD)

Daniel Modée
Ledamot (S)

Mats Eliasson
Ledamot (M)

Simon Josefsson
Ledamot (S)

Lillemor Marcus Jonsson
Ledamot (SD)

Jens Körge
Ledamot (V)

Texten uppdaterades: 3 januari, 2023