Du är nu vid innehållet

Styrelse

Styrelsen är vald 2019 t o m årsstämman 2022 och sammanträder normalt tio gånger per år.

Styrelsen består av:

Roger Holmberg
Ordförande (S)

Per-Olof Jonsson
Vice ordförande (M)

Jens Körge
Ledamot (V)

Pernilla Andersson
Ledamot (S)

Inger Henriksson
Ledamot (S)

Lennart Lindstedt
Ledamot (KD)

Lillemor Marcus Jonsson
Ledamot (SD)

Texten uppdaterades: 26 augusti, 2021