Du är nu vid innehållet

Elektroniska brickor och nycklar

I många av Kalmarhems fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags”, iLOQ eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar i TVÅ veckor för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan i FYRA veckor. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna öppna de dörrar ni behöver i ert bostadsområde samt boka er tid i tvättstugan. På vissa adresser finns möjlighet att lägga in namn och telefonnummer på porttavlan/porttelefonen (telefon/nr syns ej) om du/ni som hyresgäst vill.

Kalmarhem grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring

När du/ni flyttar från din/er lägenhet ska dina/era personuppgifter raderas ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Kalmarhem AB, org/nr 556526-5906, Box 305, 391 23 Kalmar

Texten uppdaterades: 16 mars, 2021