Du är nu vid innehållet

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Exempelvis vatten, luft, land, biologisk mångfald, klimat och ekosystemtjänster.

Inom det ekologiska hållbarhetsområdet har vi tre områden vi vet är viktiga där vi kan göra skillnad. Vi ska:

Minska vår klimatpåverkan.

  • Cirkularitet

Öka vår cirkularitet i fastighetsbestånd och verksamhet.

  • Biologisk mångfald och stöd till naturens funktioner

Öka graden av biologisk mångfald och underlätta för ekosystemtjänster i fastighetsbestånd och verksamhet.

(Sidan är under uppbyggnad)

Texten uppdaterades: 14 september, 2021