Du är nu vid innehållet

Great Place To Work

Kalmarhem – ett certifierat Great Place to Work®!

Under hösten 2020 genomfördes vår första medarbetarundersökning med Great Place to Work® och resultatet visade på att vi blivit certifierade redan under vårt först år med arbetsmodellen – något som endast tre av tio arbetsplatser lyckas med! Hösten 2021 genomfördes medarbetarundersökningen igen och resultatet visade att vi blir certifierade även under vårt andra år.

Certifieringen grundar sig på resultatet av medarbetarundersökningen som visar att medarbetare på Kalmarhem upplever en hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen. Av våra totalt 70 medarbetare deltog 97% i medarbetarundersökningen som genomförs som en del i att utveckla vår arbetskultur och arbetsgivarvarumärke.

Vi är otroligt stolta över vår certifiering och den ger oss ett kvitto på att vi tillsammans har lyckats skapa en arbetsplats som präglas av gemenskap och omtänksamhet. Våra framgångar är resultatet av varje medarbetares prestation, och det är därför helt avgörande för att vi ska lyckas skapa en kultur som ger alla möjlighet och motivation att prestera på topp!

Om certifieringen och Great Place To Work
Great Place to Work® är den enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser i Sverige och utför även världens största medarbetarundersökning av 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder. Till grund ligger 30 års forskning kring vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra. Här kan du läsa mer om Great Place To Work!

 

Texten uppdaterades: 17 december, 2021