Du är nu vid innehållet

Ett hållbart boende

På Kalmarhem arbetar vi övergripande för en hållbar utveckling och ett hållbart boende.

Ett hållbart boende innefattar såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är grunden för all vår verksamhet inom planering, byggande och förvaltning. För dig som kund innebär detta att du ska kunna erbjudas ett boende till rimlig kostnad, i en stimulerande och trygg miljö. Detta samtidigt som vi tillsammans ska utgöra så liten belastning på miljön som möjligt. För våra kunder har vår hållbarhetssatsning en mängd fördelar. Du som bor hos oss får en sund och trygg boendemiljö med låg miljöpåverkan. Du som vill ta miljöansvar, och kanske rent av leva klimatsmart, har goda möjligheter till det.

Klimatinitiativet

Kalmarhem är med i Klimatinitiativet vilket är allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. I Klimatinitiativet finns det två uppsatta mål som innebär att bostadsbolaget ska vara fossilbränslefritt senast år 2030 och att energianvändningen ska effektiviseras med 30 procent till år 2030 jämfört med år 2007. Här kan du läsa mer om Klimatinitativet (länk)!

Delägare i vind- och solel

Kalmarhem är delägare i Rockneby Vind, Nöbble solpark och Törneby solpark. Kalmarhems andelar i anläggningarna producerar ca 690 000 kWh årligen. Våra solparksandelar motsvarar en produktion om ca 125 000 kWh årligen. Med våra anläggningar bidrar vi till att förstärka Sveriges och Kalmars elproduktion med lokal och förnybar el. Denna el kan dels köpas av våra boende kunder men även andra som då får en helt förnybar och klimatneutral el till sitt hem.

Laddstolpar

De senaste åren har vi satsat stort på laddinfrastruktur och har idag totalt 113 laddplatser som hyrs ut till kunder med elbil eller plug-in hybrid. Laddinfrastrukturen
är något vi fortsätter att satsa på och arbetar proaktivt med, vilket krävs för att vi ska kunna få en snabb omställning till fossilbränslefria fordon. Vi behöver erbjuda laddmöjligheter i närheten av våra kunders bostäder för att underlätta och möjliggöra övergången till fossilbränslefria fordon.

Fordon

Våra interna transporter är en betydande miljöaspekt och vi arbetar ständigt för att minska våra resor och att göra dem mer miljövänliga. Av våra totalt 32 bilar drivs 26 av biogas, tre på el och tre på diesel. Vi jobbar hårt för att bli helt oberoende av fossila bränslen och vårt mål är att nå dit senast år 2020.

 

Texten uppdaterades: 3 februari, 2021