Lasarettsvägen 27

Stensberg, Kalmar
Lasarettsvägen 27, Stensberg

Beskrivning

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Kungsljuset.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Kungsljuset. Digitala parkeringskort via mobill.
Faktablad - Lasarettsvägen 27 Visa