Varvsgatan 4

Varvsholmen, Kalmar
Grafik för bild saknas

Förråd

1 har hittills anmält intresse.
Högsta poängen just nu:

Beskrivning

Förrådet får enbart användas som lagerutrymme/förvaring/förråd. Det är inte tillåtet att övernatta i utrymmet eller bedriva någon form av verksamhet. Överträdelse mot dessa regler är ett skäl för direkt uppsägning.

Förrådet är endast avsett för Kalmarhems kunder som har bostadsavtal i Kv. Kalmarsund.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Faktablad - Varvsgatan 4 Visa