Linnégatan 12

Malmen, Kalmar
Linnégatan 12, Malmen

Beskrivning

Under 2023 kan hyran för bilplats att höjas. Vi återkommer med hur många procent hyran höjs när detta är bestämt.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Ejdern Digitala parkeringskort via mobill.
Faktablad - Linnégatan 12 Visa