Smålandsgatan 2

Malmen, Kalmar
Grafik för bild saknas

MC Garage

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Hyran är angiven i 2022 års nivå och kommer att höjas under 2023/2024 Garageplats MC Bredd: 2,30 Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Beckasinen.
Faktablad - Smålandsgatan 2 Visa