Smålands lejons väg 15-17

Norrliden, Kalmar
Grafik för bild saknas

Förråd

Beskrivning

Förrådet får enbart användas som lagerutrymme/förvaring/förråd. Det är inte tillåtet att övernatta i utrymmet eller bedriva någon form av verksamhet. Överträdelse mot dessa regler är ett skäl för direkt uppsägning.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Förråd kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i området Norrliden. Typ - Kallförråd Hänglås är hyresgästens ansvar.
Faktablad - Smålands lejons väg 15-17 Visa