Ståthållaregatan 44 C

Stensberg, Kalmar
Grafik för bild saknas

P-plats

Beskrivning

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Konvaljen.

Efter årsskiftet 2022/2023 kommer hyran för bilplats att höjas. Vi återkommer med hur många procent hyran höjs när detta är bestämt.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Konvaljen. Digitala parkeringskort via mobill.
Planritning - Ståthållaregatan 44 C Visa
Faktablad - Ståthållaregatan 44 C Visa