På kartan ser du vår nyproduktion.

Nyproduktion

Det är poängen som räknas!

Tänk på att du måste vara registrerad som sökande för att kunna ansöka om våra nyproducerade lägenheter när det är dags att publicera för uthyrning. Läs mer och registrera dig här!

Att vara med i debatten om Kalmars framtida utveckling är en självklarhet för oss!

Vi arbetar strategiskt för att skapa möjlighet till att bygga nya, attraktiva bostäder och därmed möta den ökade efterfrågan på hyresrätter samtidigt som vi medverkar till ett attraktivt Kalmar. Att hitta platser där människor vill bo över tid är något som vi är väldigt måna om.

Vi vill erbjuda boende i Kalmar förutsättningar att leva i bra och nya bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö. Genom att ingå i partneringavtal med våra entreprenörer kan vi vara delaktiga och motverka skenande produktionskostnader. För att vi i framtiden ska kunna ha fortsatt låga drifts- och underhållskostnader använder vi främst underhållsfria material och energieffektiva tekniska installationer i vår nyproduktion, som exempelvis solceller.

Den 1 januari 2019 införde vi rökfria bostäder i all vår nyproduktion. Detta innebär att den egna bostaden inklusive gemensamma ytor ska vara helt fria från rökning. Vi vill kunna erbjuda våra kunder en hälsosam och trivsam boendemiljö i rökfria bostäder och vi är övertygande om att detta kommer ge en ökad trivsel och bidra till en bättre grannsämja! Läs mer om beslutet här