Här hittar du alla våra områden vi har lokaler i. Klicka gärna för mer information!

Våra lokalområden

Vi erbjuder idag 28.000 kvm lokaler och delar av vårt lokalbestånd är offentliga lokaler som förskolor, omsorgs- och vårdboende. Många av våra lokaler ligger centralt placerade, men vi har även lokaler i våra bostadsområden utanför stadskärnan.