Du är nu vid innehållet

Kundpanel

Vår kundpanel

Med det övergripande målet att Öka förtroendet hos kund öppnar Kalmarhem upp för nya kundforum och ser fram emot att börja jobba med en kundpanel under 2020.

Kundpanelen består av 8 personer som vill vara med och påverka vår verksamhet och hjälpa oss till utveckling och förbättring. Kundpanelen ska bidra till värdefulla insikter utifrån sitt perspektiv som Kalmarhems kund. Tillsammans gör vi Kalmarhem bättre.

Tillsammans med ledningsgruppsrepresentanter har kundpanelen ca tre möten per år för att diskutera utveckling och förbättringar i bolaget utifrån förbestämda teman.

Kundpanelen sitter ett år i taget.

Texten uppdaterades: 27 januari, 2020