Du är nu vid innehållet

Överlåtelse

Om du som avtalsinnehavare vill säga upp kontraktet men har en närstående som önskar bo kvar och inte är avtalsinnehavare, kan du ansöka om överlåtelse av bostadsavtal.

En överlåtelse av bostadsavtal är möjlig till en närstående, vilket innebär närmre släkting, sambo, make eller maka. För att en överlåtelse ska godkännas krävs att du och den person du önskar överlåta avtalet till, har varit folkbokförda tillsammans i minst 36 sammanhängande månader och haft ett gemensamt hushåll fram till ansökningsdatumet. Detta ska den ansökande kunden styrka med ett personbevis från Skatteverket. Nuvarande avtalsinnehavaren måste även kunna styrka sitt nya boende.

Avtalet skrivs om till närmaste månadsskifte förutsatt att avisering inte har skett. Från det att vi fått in en komplett ansökan är handläggningstiden ca tre (3) veckor. I samband med ansökan görs en kreditupplysning på den som önskar ta över bostadsavtalet.

Bostaden kan inte överlåtas till en andrahandshyresgäst eller till en person som endast är inneboende på adressen. En överlåtelse som genomförts utan vårt tillstånd resulterar i en omedelbar uppsägning.
Ansökan är inte tillåten för ungdomsbostäder.