Du är nu vid innehållet

Kämpaleken

I kvarteret Kämpaleken satsar vi totalt 12,6 mkr, varav 6,3 mkr i bidrag.

Här planerar vi för sociala platser för aktivering och återhämtning för alla. Välkomnande angöringsplatser, ytor för samvaro, cykelparkering med tak och belysning, grönska, lekytor för småbarn och jämställd aktivitetsyta för ungdomar. Vi planerar också för gemensamhetsytor med möjlighet till grill och bekväm möblering för umgänge.

 

 

 

 

 

När kommer produktionen att pågå?

Produktionen beräknas pågå fr.o.m. slutet av april 2019 t.o.m. november 2019 med ett planerat sommaruppehåll under v. 28 -31. Arbetstiderna beräknas till 07.00 – 18.00 måndag – fredag

Vad händer nu?

Här kommer vi uppdatera löpande med aktuell information gällande projektet.

Uppdatering v.32 (uppdaterad 2019-08-08)

Fr.o.m. v.32 kommer vi påbörja arbetet med lekytorna på innergården utanför hus 14-16. Den befintliga utrustningen rivs, sedan kommer vi schakta ur och lägga nytt grus innan montering av ny utrustning påbörjas.

Uppdatering inför v. 28 (uppdaterad 2019-07-05)

Det planerade sommaruppehållet förskjuts en vecka vilket innebär att vi kommer vara i kvarteret t.o.m. v.28, för att sedan ha ett semesteruppehåll under v.29-31. Vi önskar dig en trevlig sommar!

Uppdatering inför v. 27 (uppdaterad 2019-06-27)

Nästa vecka planerar vi att vara utanför Adelgatan 14-16. Främst södra sidan av garaget. Vi gör i ordning rabatter och utför markarbeten utanför cykelförråd/cykelställ.

Uppdatering inför v.26 (uppdaterad 2019-06-14)

Nästa vecka kommer vi mestadels arbeta utanför garaget till hus 6-8. 

Uppdatering inför v.23 (uppdaterad 2019-05-31)

Nästa vecka planerar vi att placera ut kabeltomrör och påbörja nedgrävningen av fundament för belysning. Detta kommer att ske över större delen av området. 

Uppdatering inför v.22 (uppdaterad 2019-05-23)

Som många av er säkert har sett har vi nu påbörjat upprustningen av din nya utemiljö. Under vecka 22 kommer vi fortsätta arbetet med att säkra upp brandvägarna utanför Adelgatan 8, 12 och 16. Dessa schaktas ur och grusas upp för att säkra framkomligheten om brandkåren skulle behöva köra ut till ditt kvarter.

Schaktarbete kommer även påbörjas för att placera ut kabeltomrör och fundament för belysning över hela området. Parallellt kommer träden på innergårdarna ses över och vid behov kommer de beskäras.

Information inför byggstart (uppdaterad 2019-04-15)

Nu närmar det sig byggstart för upprustningen av din nya utemiljö. Vi kommer tillsammans med vår upphandlade entreprenör NCC påbörja arbetet efter påsk (v.18). Arbetet inleds med nedtagning av uppmärkta träd samt etablering av maskiner och annan utrustning som krävs för att kunna utföra arbetet i ditt kvarter.

I samband med byggstarten kommer vi placera en anslagstavla i din trappuppgång där kommer vi anslå mer detaljerad information och hålla dig löpande uppdaterad om vad som händer runt din bostad. På anslagstavlan kommer även de färdiga byggritningarna sättas upp. Samma information kommer även publiceras här, på vår hemsida. 

Skulle något oförutsett hända där vi snabbt behöver komma i kontakt med dig kan vi komma att skicka ut denna information via sms. Det är därför en god idé att kontrollera att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig för framtida utskick. Dina kontaktuppgifter uppdaterar du inne på Mina sidor.