Du är nu vid innehållet

Fältet

I kvarteret Fältet satsar vi totalt 15 mkr, varav 7,5 mkr i bidrag.

Här planerar vi för sociala platser för aktivering och återhämtning för alla. Välkomnande angöringsplatser, ytor för samvaro, grönska, lekytor för småbarn och jämställd aktivitetsyta för ungdomar. Vi planerar också för gemensamhetsytor med möjlighet till grill och bekväm möblering för umgänge.

När kommer produktionen att pågå?

Här kommer det inom kort finnas information om när produktionen beräknas pågå. 

 

 

 

 

 

 

Vad händer nu?

Här kommer vi uppdatera löpande med aktuell information gällande projektet.