Du är nu vid innehållet

Fältet

I kvarteret Fältet satsar vi totalt 15 mkr, varav 7,5 mkr i bidrag.

Här planerar vi för sociala platser för aktivering och återhämtning för alla. Välkomnande angöringsplatser, ytor för samvaro, grönska, lekytor för småbarn och jämställd aktivitetsyta för ungdomar. Vi planerar också för gemensamhetsytor med möjlighet till grill och bekväm möblering för umgänge.

När kommer produktionen att pågå?

Produktionen beräknas pågå fr.o.m. september 2019 t.o.m. oktober 2020 med ett planerat uppehåll under v. 52-1. Arbetstiderna beräknas till 07.00 – 18.00 måndag – fredag

 

 

 

 

 

Vad händer nu?

Uppdatering v.23

Måndagen den 10/6 arrangeras en kundträff där du som bor i kvarteret välkomnas att ta del av ett reviderat förslag på din nya utemiljö. Vi kommer befinna oss på torgytan utanför tvättstugan mellan Fältvägen 48-50 mellan 15.00 – 18.00, och vi bjuder på fika. Representanter från Kalmarhem, BSV, NCC, Samfällighetsföreningen Fältet och Hyresgästföreningen finns på plats för att besvara eventuella frågor och ta emot synpunkter från dig som kund. Varmt välkommen!