Du är nu vid innehållet

Utemiljöprojekt 2018 – 2020

Vår ambition är att du som kund hos oss ska känna dig trygg i ditt bostadsområde. Detta gäller såväl utvändigt som invändigt liksom i gemensamma utrymmen. Utvecklingen av utemiljöerna i våra områden är otroligt viktig, inte minst ur ett trygghets- och trivselperspektiv då utemiljön ger förutsättningar för en social samvaro.

Under våren 2018 genomförde vi en förstudie i flera av våra bostadsområden utifrån inkomna kundsynpunkter i vår kundbarometer. Förstudien resulterade i en bidragsansökan till Boverket i syfte att förbättra utemiljön i fyra av våra bostadsområden, vilket beviljades i november 2018 för samtliga sökta kvarter. Efter beviljandet bjöds kunder boende i kvarteren in till möten där vi tog emot synpunkter och åsikter kring skisserna som tagits fram som förslag på utformningen av deras nya utemiljö.

Satsningen innebär att vi investerar 67,2 miljoner kronor för att skapa trygga, jämställda och trivsamma utemiljöer för våra kunder. Av denna summa har vi beviljats 33,6 mkr i bidrag från Boverket. Projekten kommer pågå under 2018-2020 och berör följande kvarter:

Klicka dig vidare för mer information gällande respektive projekt.

Texten uppdaterades: 16 mars, 2021