Ta hand om avfallet på rätt sätt!

Du är nu vid innehållet

Sopsortering och avfallshantering

Att ta hand om matavfallet är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du källsorterar ditt avfall!

Rätt sorterat kan det mesta av ditt avfall återvinnas och bli till bland annat tidningspapper, toapapper, pappers-förpackningar, nya glasflaskor och burkar, isolering, armeringsjärn, metallburkar, kompostjord och mycket mer (källa: ksrr.se)

Mat- och restavfall

Matavfall

Matrester, kaffesump, te, filterpåsar, äggskal etc. slänger du i den gröna påsen. Gröna påsen slänger du i sopkärlet för hushållsavfall – glöm inte dubbelknuten! Gröna påsen finns att hämta i ditt miljöhus. Kalmarhems hyresgäster kan hämta rullar med påsar i sina miljöhus.

Flytande fett som spolas ner i vasken kan orsaka stora problem och stopp i ditt avlopp. Allt fett som spolas ner fastnar på insidan av avloppsrören och tillslut bildas cementhårda proppar i takt med att fettet stelnar. Propparna leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Häll aldrig ner fett i vasken, ta hand om fettet och återvinn istället! Skrapa ner fett och matrester i gröna påsen.  Större mängder flytande fett kan du hälla över i en flaska och lämna på återvinningscentral.

Obs! Flaskor fyllda med fett kan inte läggas i gröna påsen eller i hushållsavfallet.

Restavfall

Blöjor, tops, bomullstussar, tamponger, våtservetter, disk- och tandborstar, bindor, dammsugarpåsar, tobak etc. slänger du i valfri påse i kärlet för hushållsavfall. Glöm inte dubbelknuten!

 

Texten uppdaterades: 27 oktober, 2020