Ta hand om avfallet på rätt sätt!

Du är nu vid innehållet

Sopor och matavfall

Att ta hand om matavfallet är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Fast tänk på att det allra bästa för miljön är om vi alla minskar matsvinnet. Alla kan göra något! 

Sedan hösten 2014 kan alla hushåll i Kalmar kommun sortera matavfall. Matavfallet ska slängas i en grön påse. Kalmarhems hyresgäster kan hämta rullar med påsar i sina miljöhus. När påsen ska slängas knyts den ihop och slängs i sopkärlet för övrigt hushållsavfall i miljörummet. Varje hushåll beräknas använda tre påsar i veckan. När rullen har tagit slut, hämtas en ny i miljörummet.

Att sortera matavfallet innebär en stor miljövinst. Det här tycker vi på Kalmarhem är väldigt viktigt eftersom vi aktivt arbetar för ett miljövänligare boende.

Matavfallet mals ner och blir till biogas som driver Kalmarhems fordon och länets bussar, och biogödsel som används inom lantbruket. Restavfallet blir till avfallsbränsle som ersätter fossilt kol inom cementindustrin på Öland.

Olika rester tas omhand på olika sätt

Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du källsorterar ditt avfall.

Rätt sorterat kan det mesta av ditt avfall återvinnas idag. Av ditt avfall blir det bland annat tidningspapper, toapapper, pappers-förpackningar, nya glasflaskor och burkar, isolering, armeringsjärn, metallburkar, motordelar, plastplank, fleecetröjor, kompostjord och mycket mer (källa: ksrr.se)

Vår sorteringsguide

Gör rätt med fett

Häll aldrig ner fett i vasken, ta hand om fettet och återvinn istället.

Hur gör jag?

  • Lite fett – Torka ur stekpannan med hushållspapper. Det pappret kan du sedan slänga i gröna påsen.
  • Mer fett – Skrapa ner fett och matrester i gröna påsen, torka ur med hushållspapper.
  • Större mängder flytande fett kan du hälla över i en flaska och lämna på återvinningscentral.
  • Flaskor fyllda med fett kan inte läggas i gröna påsen eller i hushållsavfallet.

Mer information hittar du i KSRR:s sorteringsguide.