Du är nu vid innehållet

Medicinsk förtur

Kalmarhem kan i särskilda fall ge medicinsk förtur till en bostad.

Du ansöker skriftligen till oss via blanketten Ansökan medicinsk förtur som du hittar här. För att kunna få förtur till en bostad behöver du ha starka medicinska eller sociala skäl som krävt/kräver vård och behandling. Dina behov måste styrkas med intyg från en läkare, psykolog el liknande som känner din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation.

Krav för att kunna ansöka om förtur

Du ska:

  • Inneha ett bostadsavtal hos Kalmarhem
  • Ha en aktiv sökprenumeration för bostad
  • Själv försöka lösa din boendesituation genom att söka bostad på egen hand
  • Uppvisa läkarintyg eller motsvarande som påvisar ditt behov av ett bostadsbyte. Dina medicinska förutsättningar ska ha förändrats under boendetiden och din nuvarande bostad ska inte kunna användas eller anpassas.
  • Du ska uppfylla våra ekonomiska krav på våra hyresgäster

Så här behandlas och bedöms förtursansökningar

När din ansökan inkommer till oss skall den behandlas så snart som möjligt. Observera dock att det inte är en akut lösning. Har du beviljats förtur innebär det inte att du får en bostad direkt eller att du är garanterad en bostad. Du bör själv aktivt söka bostad under tiden du väntar.

Kalmarhem gör en bedömning utifrån din ansökan och de intyg som du skickat in; det är därför viktigt att du lämnar in all relevant information till oss när du skickar in din ansökan. Eventuellt begär vi in kompletterande uppgifter eller kontaktar de personer som skrivit dina inlämnade intyg.

Tackar du nej till en erbjuden lägenhet är din förtur förbrukad. Du kan inte överklaga detta beslut då det inte finns några godkända skäl att tacka nej. Detta då vi erbjudit dig en bostad som uppfyller de behov som du uppgett i din ansökan.

Om din situation förändrats är du välkommen in med en ny ansökan.