Tillsammans utvecklar vi Kalmarhem

Du är nu vid innehållet

Kundpanel

Som en del i att nå vårt övergripande mål, Öka förtroendet hos kund, har Kalmarhem en kundpanel sedan 2020.

Kundpanelen bidrar med värdefulla insikter utifrån sitt perspektiv som Kalmarhems kund och hjälper oss till utveckling och förbättring. Tillsammans gör vi Kalmarhem bättre.

Tillsammans med representanter från ledningsgruppen och medarbetare inom olika yrkesroller i bolaget har kundpanelen ca tre möten per år för att diskutera utveckling och förbättringar i bolaget utifrån förbestämda teman.

 

Texten uppdaterades: 14 september, 2021