Du är nu vid innehållet

70+ Trygghetsboende

För dig som har fyllt 70 år kan vi erbjuda något som vi kallar för 70+ trygghetsboende

Lägenheterna i vårt trygghetsboende är precis som namnet avslöjar till för att du ska känna dig extra trygg och bekväm med ditt boende.

Våra trygghetsbostäder är rymliga med öppen planlösning och breda dörrar utan höga trösklar för att underlätta framkomligheten till alla rum. Badrummen är stora och rymliga med en dusch. Hiss finns i varje trappuppgång. Skötsel av trapphus, utemiljö och reparationer sköts av Kalmarhems personal. Vi har även gemensamma utrymmen för socialt umgänge och aktiviteter.

Du som bor i trygghetsboende och som är i behov av stöd och hjälp i vardagen kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten beviljas utifrån dina individuella behov och kan omfatta service och omvårdnads­insatser. Du ansöker om hemtjänst hos Kalmar kommun 0480-45 00 00 eller besöker omsorgsförvaltningens webbsida och får kontakt med en biståndshandläggare som ger dig mer infor­mation. Det finns möjlighet till trygghetslarm efter behov enligt kommunens taxa.

Våra Trygghetsboenden finns i kvarteret Bärnstenen (Oxhagen) och i kvarteret Bryggaren (Kvarnholmen)