Du är nu vid innehållet

Bergkristallen

I kvarteret Bergkristallen satsar vi totalt 6 mkr, varav 3 mkr i bidrag.

Här planerar vi för sociala platser för aktivering och återhämtning för alla. Välkomnande angöringsplatser med trygg och tydlig belysning, ytor för samvaro, grönska, lekytor för småbarn och jämställd aktivitetspark för ungdomar. Vi planerar också för gemensamhetsytor med möjlighet till grill och bekväm möblering för umgänge.

När kommer produktionen att pågå?

Produktionen beräknas pågå fr.o.m. april 2020 t.o.m. oktober 2020. Arbetstiderna beräknas till 07.00 – 18.00 måndag – fredag

 

 

 

 

 

Vad händer nu?

Uppdatering inför v.40 (uppdaterat 2020-09-25)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

  • Arbete med stora angöringen.
  • Vi förbereder marken för belysning av träd
  • Allmän uppstädning och diverse kompletteringar

Uppdatering inför v.39 (uppdaterat 2020-09-17)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

  • Vi gjuter fundament till konstnärliga utsmyckningar
  • Vi kommer påbörja iordningställandet av angöringsytorna
  • Plantering av växter

Uppdatering inför v.38 (uppdaterat 2020-09-10)

Vi inväntar ritningar som förhoppningsvis kommer under veckan eller i början av v.39. När vi har fått dessa kommer angöringarna färdigställas! Inväntar ritningar på

Vi kommer även utföra plantering av växter över hela området

Uppdatering inför v.34 (uppdaterat 2020-08-14)

Fortsatt arbete i och runt lekområdet kommer pågå även under v.34

Uppdatering inför v.33 (uppdaterat 2020-08-07)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

  • Fortsatt arbete i och runt lekområdet.

Uppdatering inför v.23 (uppdaterat 2020-05-28)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

  • Arbete med lekområdet och uppbyggnad av gräskullar.

Information inför byggstart (2020-04-20)

Nu närmar det sig byggstart för upprustningen av din nya utemiljö. Under v.18 (med reservation för förändringar) kommer vi tillsammans med vår upphandlade entreprenör NCC påbörja etableringen av arbetsbodar, maskiner och annan utrustning som krävs för att kunna utföra arbetet i ditt kvarter. Inom de närmsta veckorna kommer vi även utföra en drönarflygning i ditt kvarter. Syftet med drönarflygningen är att inspektera och dokumentera inför kommande byggstart.

I samband med byggstarten kommer vi placera informationstavlor i ditt trapphus. På tavlorna kommer vi anslå information och hålla dig löpande uppdaterad om vad som händer runt din bostad. På anslagstavlan kommer även den preliminära tidplanen sättas upp. Samma information kommer även publiceras här, på vår hemsida.

Skulle något oförutsett hända där vi snabbt behöver komma i kontakt med dig kan vi komma att skicka ut denna information via sms. Det är därför en god idé att kontrollera att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig för framtida utskick. Dina kontaktuppgifter uppdaterar du inne på Mina sidor på kalmarhem.se.

Vi står inför ett omfattande arbete som inte kommer gå obemärkt förbi dig som bor i kvarteret. Olika störningsmoment kan förekomma under perioden och vi hoppas att ni har överseende med detta under tiden vi arbetar för att se till att din nya utemiljö blir så bra som möjligt. Tack för din förståelse!

 

Texten uppdaterades: 16 mars, 2021