Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 20795 (89%) varav aktiva*8864
Interna (boende) 2533 (11%) varav aktiva*2018
Totalt 23328 varav aktiva*10882

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.