Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 27964 (91%) varav aktiva*10442
Interna (boende) 2865 (9%) varav aktiva*2266
Totalt 30829 varav aktiva*12708

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.