Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 18712 (88%) varav aktiva*9112
Interna (boende) 2521 (12%) varav aktiva*2068
Totalt 21233 varav aktiva*11180

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.