Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 25143 (90%) varav aktiva*10175
Interna (boende) 2828 (10%) varav aktiva*2468
Totalt 27971 varav aktiva*12643

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.