Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 17989 (88%) varav aktiva*8770
Interna (boende) 2509 (12%) varav aktiva*2080
Totalt 20498 varav aktiva*10850

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.