Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 20271 (89%) varav aktiva*9101
Interna (boende) 2566 (11%) varav aktiva*2080
Totalt 22837 varav aktiva*11181

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.