Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22052 (89%) varav aktiva*9498
Interna (boende) 2616 (11%) varav aktiva*2096
Totalt 24668 varav aktiva*11594

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.