Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22982 (90%) varav aktiva*9794
Interna (boende) 2687 (10%) varav aktiva*2162
Totalt 25669 varav aktiva*11956

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.