Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 19750 (88%) varav aktiva*9265
Interna (boende) 2567 (12%) varav aktiva*2082
Totalt 22317 varav aktiva*11347

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.