Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 23705 (90%) varav aktiva*9635
Interna (boende) 2739 (10%) varav aktiva*2204
Totalt 26444 varav aktiva*11839

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.