Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 19233 (88%) varav aktiva*9356
Interna (boende) 2553 (12%) varav aktiva*2104
Totalt 21786 varav aktiva*11460

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.