Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 26040 (90%) varav aktiva*10023
Interna (boende) 2832 (10%) varav aktiva*2278
Totalt 28872 varav aktiva*12301

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.