Kalmarhemstudent Kalmarhem

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 27068 (91%) varav aktiva*9991
Interna (boende) 2731 (9%) varav aktiva*2108
Totalt 29799 varav aktiva*12099

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.