Kalmarhemstudent Kalmarhem

Våra byggen

Kalmarhem_karta_Nybbygnation_kommande

Pågående byggen
Kvarteret Kungsljuset
Skärgårdsstaden, Stensö

 

 

Kommande byggen

Kvarteret del av Oxhagen 2:1, Stadsträdgården, Oxhagen

Kvarteret Spiggen
Tolvmannagatan, Norrgårdsgärdet

Kvarteret Visiret,
Funkabo

Kvarteret Svärdet 5, Funkabo

Kvarteret Bergkristallen,
Oxhagen

Kvarteret Bryggaren,
Kvarnholmen