Kalmarhemstudent Kalmarhem

Vår ledning

Per Stephani
vd
0480-44 75 01
E-post

Martina Holm
ekonomichef
0480-44 75 34
E-post

Maria Kindberg-Johansson
marknadschef
0480-44 75 23
E-post

 

Niclas Ohlslöf
fastighetschef
0480-44 75 13
E-post

Lars Olsson
byggchef
0480-44 75 15
E-post

Ida-Sara Andréen
Projektledare
Specialistområde:
Organisation och ledarskap

0480-44 75 10
E-post