Kalmarhemstudent Kalmarhem

Nya parkeringsavgifter

I samband med att Kalmar kommun har beslutat om nya
riktlinjer gällande parkering i Kalmar kommun, har nu även Kalmarhem sett över sina parkeringsavgifter, som innefattar såval p-plats, garage, carport, laddstolpe som motorvärmare.

Läs mer utförligt vad detta innebär här. (nytt fönster)