Kalmarhemstudent Kalmarhem

Skärpt eldningsförbud hävs

Information från Kalmar kommun


Från och med måndag 30 juli kl. 15:00 gäller återigen det generella eldningsförbudet. Det innebär att:


Det är förbudet göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.

Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och iordningställda grillar, murade eller avskärmade om att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.

Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten, asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.

Man inte får kasta cigarettfimpar vårdslöst utomhus. Det betraktas som straffbar vårdslöshet om man till exempel sitter i bilen och knäpper iväg cigarettfimpen genom fönstret.

Det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Tänk på att värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför helst rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt. Den som grillar har ansvar för hanteringen.

Läs mer om eldningsförbudet på www.kalmar.se