Kalmarhemstudent Kalmarhem

Krav för godkännande av hyresgäst

Alla som blir erbjudna bostad av Kalmarhem måste uppfylla följande kriterier för nya hyresgäster:

  • Du ska ha fyllt 18 år.

  • Inkomst: Sökande ska ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran.

  • Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt), ska minst motsvara två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, pension, arbetslöshetskassa och studielån/CSN. Exempel: Om bostaden du söker kostar 5 200 kr ska hushållets gemensamma inkomst vara 10 400 kr efter skatt.

  • Kreditkontroll m.m.: En kreditkontroll görs före kontraktskrivning. Sökande ska sakna hyresskulder. Kalmarhem godkänner upp till två betalningsanmärkningar som uppkommit de 12 senaste månaderna, samt högst10 000 kronor i skuldsaldo hos Kronofogden. Går man inte igenom den ekonomiska kontrollen kommer man inte att få erbjudande på intresseanmälda lägenheter, oavsett kötid. Erbjudandet kommer att gå vidare till annan godkänd sökande.

  • Om sökande betalat av på eventuell skuld hos Kronofogden sedan minst ett år tillbaka och inga nya betalningsanmärkningar uppstått, kan sökande ändå godkännas. Detta gäller inte om det finns obetalda hyresskulder.

Max antal boende personer per lägenhet.

1. Ett rum och kök max     tre (3) personer.

2. Två rum och kök max fyra (4) personer.

3. Tre rum och kök max sex (6) personer.

4. Fyra rum och kök max åtta (8) personer.

5.  Fem rum och kök max tio (10) personer.