Kalmarhemstudent Kalmarhem

Fordon

Kalmarhems interna transporter är en betydande miljöaspekt och vi arbetar ständigt för att minska dem och göra dem mer miljövänliga.

Hela 21 av Kalmarhems 27 fordon drivs av biogas och ett fordon drivs av el. Vi jobbar hårt för att bli helt oberoende av fossila bränslen och vårt mål är att nå dit senast år 2020.

 

 

 

Körjournal

Alla Kalmarhems fordon är utrustade med elektronsiska körjournaler. Det innebär att vi kan följa upp exakt hur varje fordon kör.