Kalmarhemstudent Kalmarhem

Nya p-avgifter fr.o.m 2017-07-01

I samband med att Kalmar kommun har beslutat om nya 
riktlinjer gällande parkering i Kalmar kommun*, har nu även Kalmarhem sett över sina parkeringsavgifter, som innefattar såval p-plats, garage, carport, laddstolpe som motorvärmare.

*se Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan och bygglov, antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-20.

Parkeringsplatserna är uppdelade i följande zoner:

Klicka här för att hämta en större bild av zonindelningen.

Avtalsvillkor

Bilplasen upplåtes i befintligt skick.
Bilplatsen är endast avsedd för personbil.
Bilen ska vara i kördugligt skick.

För upplåtelse av bilplats med laddstolpe för elbil gäller särskilt:

Att laddstolpen är 1 fas 16A med Typ 2 uttag.
Att anslutningskabel Typ 2 anskaffas av hyresgästen.

Obs! Moms på bilplats! Vid hyra av bilplats kan moms (f.n 25%) tillkomma enligt mervärdesskattelagen. Som företag är vi skuldiga att lägga på moms för uthyrning av bilplatser om inte avtalet är knutet till ett bostadsavtal eller ett lokalavtal hos oss. De hyror som visas är grundhyra exkl. moms.